CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY, CHLAZENÍ MLÉKA, CHLAZENÍ VODY, CHLAZENÍ PIVA A MNOHEM VÍC.

NABÍZÍME

Zpracování návrhu na základě požadavků

Rekonstrukce stávajících provozů

Montáže potrubních rozvodů médií

Servis 365 dní v roce

Výstavba nových technologických celků

Instalace, nastavení

Montáže elektrorozvodů

Revize chlazení

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

Nabízíme kondenzační jednotky pro chladicí a mrazicí sklady, průmysl a chlazení výrobních a technologických prostor.

SDRUŽENÉ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY

Nabízíme centrální jednotky jako zdroj chladu pro obchodní řetezce, prodejny, sklady, masokombináty a výrobny. Vysoká spolehlivost, ekonomický provoz, využití odpadního tepla pro ohřev TUV a vytápění objektů.

VÝPARNÍKY

Nabízíme kondenzační jednotky pro chladicí a mrazicí sklady, průmysl a chlazení výrobních a technologických prostor.

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY S REGULACÍ VÝKONU

Investičně a provozně výhodné řešení pro aplikace s potřebou proměnlivého chladicího. Chladicí jednotky s regulací výkonu jako zdroj chladu pro průmyslové chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace nebo chlazení výrobních a technologických prostor.

ÚSPORA ENERGIE

Základním prvkem pro ekonomiku provozu je správě navržený a bezchybně nainstalovaný chladicí systém. Další úspory je možné získat například instalací elektronických expanzních ventilů do chladicího okruhu, rekuperačním výměníkem, případně Free-coolingem u aplikací pro chlazení vody.

ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ

Nutnou součástí výrobních procesů potravin je šokové zchlazování a zmrazování hotových pokrmů, polotovarů a dalších potravin. Cílem zchlazování / zmrazování je co nejrychlejší překonání kritického rozmezí teplot pro tvorbu bakterií. Vysoký chladicí výkon a intenzivní proudění vzduchu speciálních zchlazovacích výparníků zabraňuje tvorbě mikro krystalů vody a zachování původní struktury potraviny. Technolologie pro rychlé zchlazení produktů navrhujeme na základě našich dlouholetých zkušeností na míru dle požadavku zákazníka. Maximální důraz klademe na ekonomický provoz navržené technologie.

REKUPERACE

Odebrané teplo z chlazeného produktu je bez užitku rozptýleno do okolí. Jednoduchým způsobem lze ale část tepla získat zpět k dalšímu využití je využití části kondenzačního tepla k ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Do chladicího okruhu na výtlačnou stranu kompresoru zařadíme vhodně dimenzovaný výměník – rekuperátor. Procházející přehřáté páry chladiva předávají své teplo ohřívané vodě. Nedochází ke kondenzaci, ale odebrané teplo je pouze z přehřátých par. Takto nastavený proces umožňuje ohřát vodu na potřebnou teplotu.

ELEKTRONICKÉ EXPANZNÍ VENTILY

Jejich výhodou je optimální využití teplosměnné plochy výparníků, snížení doby chodu kompresorů a tím jejich opotřebení. Schopnost pracovat s různými druhy chladiv a v širokém rozsahu výkonů. Přehřátí je udržováno s velkou přesností nezávisle na zátěži a velikosti kondenzačního tlaku. Inteligentní odtávání výparníků. Úspora energie okolo 15 – 20% v závislosti na typu aplikace

NAŠE DALŠÍ SLUŽBY

Autoservis (pneuservis)

Nabízíme Vám služby auto/pneu servisu – od letního/zimního přezutí až přípravy na STK, servis a plnění auto klimatizací…

Klimatizace

Nabízíme prodej, montáž a servis klimatizačních jednotek pro restaurace, kanceláře a průmyslové provozy

Chladící a mrazící boxy

Pro instalaci boxů využíváme technologie sendvičových PU panelů spojovaných zámky nebo systémem pero – drážka.

Chladiče kapalin

Ekonomické a spolehlivé chladiče kapalin pro průmyslové použití. Řešení na a míru.

Transportní chlazení

Montáž a servis klimatizačních jednotek pro návěsy, dodávky i přepravní konteinery.

Chlazení

Chlazení, transportní chlazení, chlazení mléka, chladící a mrazící boxy, autoklimatizace a auto/pneu servis